Renginiai

Š. m. gruodžio 11 d. (trečiadienį) kaimo turizmo sodyboje ,,Karpynė" (Karpynės g. 2, Gabšių kaimas, LT-60192, Raseinių raj. sav.) vyks metinė LŽRVVGT konferencija. Tema: ,,Strategijų įgyvendinimo aktualijos: pasiekimai, patirtis". Į konferenciją vyks Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" VPS finansininkė Inesa Rindokienė, VPS administratorė Indrė Rimkienė ir VPS viešųjų ryšių specialistė Simona Markevičiūtė. 

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu, 2019 m. lapkričio 26-29 d. vyks Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroninu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. lapkričio 15 d. (penktadienį) 11.00 val., vyks apskritojo stalo diskusija LR Žemės ūkio ministerijoje (Gedimino pr. 19, LT-01103 Vilnius) 633 salėje. Į apskritojo stalo diskusiją vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ: 

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. lapkričio 4 d. šaukiamas valdybos posėdį - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 8 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos“ (kodas BIVP-AKVA-2), „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir „Žvejybos ir akvakultūros sektoriaus bendradarbiavimas vietos plėtrai“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-2) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaudamasis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. spalio 23 d. šaukiamas valdybos posėdį - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 7 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9) ir „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 31.2., 37. ir 62. punktais, 2019 m. rugsėjo 24 d. (antradienį), 17.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), šaukiamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Numatoma trukmė 1 val.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pirmininko atšaukimo.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ pirmininko išrinkimo.

3. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 18 d., 13.00 val., organizuojamas LŽRVVG tinklo visuotinis narių susirinkimas, adresu: Karpynės g. 2, Gabšių k., Raseinių r. Į susirinkimą vyks Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

1. LŽRVVG Tinklo Revizinės komisijos pranešimas dėl LŽRVVG Tinklo finansinės atskaitomybės ir kitų finansinės veiklos dokumentų patikrinimo už 2018 metus.

2. LŽRVVG Tinklo Valdybos pirmininko rinkimai.

3. Dėl LŽRVVG Tinklo atstovų (pagrindinio ir jį pavaduojančio atstovo) delegavimo į  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metams veiksmų programos komitetus:

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos projektų atrankos komitetą;

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komitetą;

– į Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos stebėsenos komitetą.

4. Dėl įgaliojimo atstovauti LŽRVVG Tinklą institucijose suteikimo.

5. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 10 - 13 dienomis, Estijoje, (Pärnu mieste) vyks Europos LEADER konferencija "10-oji LINC konferencija". Šią konferenciją organizuoja VVG Pärnu Bay partnerystė, VVG Kodukant Läänemaa, VVG Mulgimaa plėtros centras, VVG Green Riverland partnerystė, Estijos LEADER sąjunga ir Estijos kaimo tinklo skyrius. Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" tarptautinėje konferencijoje atstovaus du VPS darbuotojai: VPS administravimo vadovas Remigijus Budrikas ir VPS administratorė Indrė Rimkienė. 

DARBOTVARKĖ

_______________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugsėjo 3 d. (antradienį), 13.00 val., LŽRVVGT buveinėje, adresu: Konstitucijos pr. 15-13, LT-09319 Vilniuje, vyks pakartotinis LŽRVVGT visuotinis narių susirinkimas, kuriame dalyvaus Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" pirmininkas Remigijus Budrikas. 

DARBOTVARKĖ 

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. rugpjūčio 7 d. (trečiadienį) vyks LZRVVGT visuotinis narių susirinkimas 13.00 val., adresu Pramonės g. 1, Gabšiai, Raseinių r. Susirinkime dalyvaus Šilutės ŽRVVG pirmininkas Remigijus Budrikas.

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2 punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2 punktu, 2019 m. rugpjūčio 5-6 d. šaukiamas valdybos posėdis - elektroniniu paštu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 6 teikti vietos projektus, finansavimo sąlygų aprašų pagal VPS priemones „Produktyvios investicijos į akvakultūrą“ (kodas BIVP-AKVA-1) ir „Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 31.2. ir 43 punktais, 2019 m. liepos 29 - 31 d., rašytinės procedūros tvarka organizuojamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos narės Deimantės Gotautienės atšaukimo iš valdybos narių.

2. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" naujos valdybos narės Živilės Šatkutės išrinkimo atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 53 punktu, 2019 m. liepos 19 d., 10.00 val., Šilutės r. savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (II a.), adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, šaukiamas valdybos posėdis. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" valdybos pirmininko išrinkimo.

2. Kiti klausimai.

____________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 37 punktu – Asociacijos pirmininko sprendimu, 2019 m. birželio 28 d. (penktadienį), 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), šaukiamas pakartotinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio 2019 m. birželio 6 d., 11.00 val., Visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvautų Asociacijos narių. Pakartotinis susirinkimas šaukiamas, atsižvelgiant į VĮ Registrų centro gautą pastabą, kad vadovaujantis bendromis teisės nuostatomis, negali vykti tą pačią dieną du susirinkimai, vienas paskui kitą, tais pačiais darbotvarkės klausimais. Neįvykus susirinkimui, pakartotinis susirinkimas gali vykti praėjus mažiausiai 3 kalendorinėms dienoms nuo neįvykusio susirinkimo dienos, tokiu atveju sudarant galimybę susirinkime dalyvauti ir tiems Asociacijos nariams, kurie negalėjo dalyvauti 2019 m. birželio 6 d. susirinkime.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 4 valdybos narių atšaukimo iš valdybos narių.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 3 valdybos narių išrinkimo atstovauti vietos valdžios sektorių.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 1 valdybos nario išrinkimo atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š. m. birželio 21 d., 11.00 val., LR Žemės ūkio ministerijoje vyks apskrito stalo diskusija tema „ŽUVININKYSTĖS REGIONŲ VIETOS VEIKLOS GRUPIŲ VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMO AKTUALIJOS“. Šios diskusijos tikslas - aptarti vietos plėtros strategijų įgyvendinimo rezultatus, identifikuoti įgyvendinimo problemas ir jų sprendimo būdus bei diskutuoti dėl vietos plėtros strategijų tarpinio vertinimo principų. ŽRVVG atstovams yra sudaryta galimybė šioje diskusijoje dalyvauti nuotoliniu būdu, atvykstant į Klaipėdą (adresas - Naujoji Uosto g. 11). Dalyvauja Šilutės ŽRVVG ,,Žuvėjų kraštas" VPS administratorė Indrė Rimkienė ir VPS finansininkė Inesa Rindokienė. 

DARBOTVARKĖ: 

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 37 punktu – Asociacijos pirmininko sprendimu, 2019 m. birželio 6 d. (ketvirtadienį), 11.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), šaukiamas Visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Numatoma trukmė 1 val.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 4 valdybos narių atšaukimo iš valdybos narių.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 3 valdybos narių išrinkimo atstovauti vietos valdžios sektorių.

3. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 1 valdybos nario išrinkimo atstovauti pilietinės visuomenės sektorių.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Š.m. balandžio 30 d., 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) šaukiamas asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

Asociacijos Valdybos narių sprendimu (Valdybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 19 d., 10.00 val.), jeigu į susirinkimą nesusirinktų reikiamas narių skaičius ir nebūtų kvorumo, iškart tą pačią dieną (balandžio 30 d.), 13.00 val. yra šaukiamas Neeilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvaus Asociacijos narių (Vadovaujantis Asociacijos Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" įstatų 35 p.).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) "Žuvėjų kraštas" įstatų 36 p. - Asociacijos valdybos sprendimu (Valdybos posėdis įvyko 2019 m. balandžio 19 d., 10.00 val.), šių metų balandžio 30 d. 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) šaukiamas asociacijos Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" Visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. finansinės atskaitomybės ataskaitų patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" 2018 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53 punktu, 2019 m. balandžio 19 d. 10.00 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab.), vyks valdybos posėdis, kuriame bus svarstomi šie klausimai:

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2018 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2018 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2018 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas" visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos ir valandos parinkimo bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

5. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ VPS viešųjų ryšių specialisto pareigų.

6. Dėl darbuotojų priėmimo į VPS administratoriaus ir VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas.

7. Dėl pareiginės algos koeficiento nustatymo.

8. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2019 m. vasario 19-20 d. vyko Valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 5 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašo pagal priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida" patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 43 punktu, 2019 m. sausio 25-30 d. vyko Visuotinis asociacijos narių susirinkimas - elektroninu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" vietos plėtros strategijos 2018 m. įgyvendinimo ataskaitai.

2. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" vietos plėtros strategijos keitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 24, 25, 26, 47 ir 53 punktais, 2018 m. gruodžio 19 d. 13:00 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab. (Šilutės rajono savivaldybė, II a.), vyks valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl UAB "Pamarėnas" priėmimo į asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" narius.

2. Dėl asociacijos nario Usėnų seniūnijos bendruomenės išstojimo iš asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narių.

3. Dėl asociacijos nario Juknaičių bendruomenės išstojimo iš asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" narių.

4. Dėl Valdybos pirmininko pavaduotojo (-os) išrinkimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. gruodžio 6-7 dienomis, adresu Totorių g. 23, Vilnius (Viešbučio "Artis" konferencijų centre) vyks tarptautinė konferencija "Bendruomenių inicijuota vietos plėtra žuvininkystės regionuose: Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra". Į tarptautinę konferenciją vyks VPS viešųjų ryšių specialistė Indrė Rimkienė ir VPS finansininkė Inesa Rindokienė.

TARPTAUTINĖS KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. lapkričio 21 d., 10.00 val. (trečiadienį), adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab. (Šilutės rajono savivaldybė, II a.), šaukiamas pakartotinis Vietos projektų atrankos komiteto posėdis dėl Kvietimo Nr. 3 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos II prioriteto "Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo" VPS priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-3.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. lapkričio 13  d., 11.00 val. adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab. (Šilutės rajono savivaldybė, II a.), šaukiamas Projektų atrankos komiteto posėdis, dėl Kvietimo Nr. 3 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“, kodas BIVP-AKVA-9. 

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl paramos skyrimo Šilutės rajono savivaldybės administracijos projektui „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“ (ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-3.1).

VIETOS PROJEKTŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDIS NEĮVYKO

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 37 punktu – Asociacijos pirmininko sprendimu, 2018 m. spalio 23 d. (antradienį), 17.00 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė), vyko visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Numatoma trukmė 1 val.

DARBOTVARKĖ:    

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 3 valdybos narių išrinkimo.

2. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 31.2 punktu – Asociacijos valdybos sprendimu ( Valdybos posėdis įvyko 2018 m. rugsėjo 25 d., 10.00 val.), 2018 m. spalio 4 d. (ketvirtadienį), 11.00 val., Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ patalpose (adresu Senvagės g. 1, Rusnė, Šilutės r.), įvyko visuotinis asociacijos narių susirinkimas. Numatoma trukmė 1 val.

DARBOTVARKĖ

1. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ narių išbraukimo iš asociacijos narių, vadovaujantis asociacijos Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ įstatų 27 punktu.

2. Dėl Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ 1/3 valdybos narių atšaukimo ir naujų valdybos narių išrinkimo.

_______________________________________________________________________________________________________________

2018 m. rugsėjo 25 d. 11.00 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab. (Šilutės rajono savivaldybė, II a.) vyko Projektų atrankos komiteto posėdis, dėl Kvietimo Nr. 2 vietos projektų įgyvendinimui lėšų skyrimo pagal VPS II prioriteto priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-3.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Vietos projektų atrankos komiteto darbo reglamento patvirtinimo.

2. Dėl paramos skyrimo Salos etnokultūros ir informacijos centro projektui "Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu"  (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-2.2).

3. Dėl paramos skyrimo Šilutės žuvininkystės vietos veiklos grupės projektui "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, puoselėjimas, pritaikymas ir sklaida" (ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-2.1).

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 51.9, 51.13, 53 ir 63.2 punktais, 2018 m. rugsėjo 25 d. 10.00 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, 211 kab. (Šilutės rajono savivaldybė, II a.), įvyko valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl darbuotojo atleidimo iš Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas” VPS administravimo vadovo pareigų;

2. Dėl darbuotojų priėmimo į VPS administravimo vadovo ir VPS viešųjų ryšių specialisto pareigas;

3. Dėl VPS administruojančių darbuotojų bazinio darbo užmokesčio didinimo;

4. Dėl asociacijos nario S. Jakubauskienės įmonės išstojimo iš asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ narių;

5. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas” visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos ir valandos parinkimo bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2018 m. rugsėjo 5-10 d. vyko Valdybos posėdis - elektroninu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 4 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašų pagal priemones "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-1) ir "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4) patvirtinimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2018 m. liepos 17-20 d. vyko Valdybos posėdis - elektroninu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl Kvietimo Nr. 3 teikti vietos projektus pagal priemones "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" (BIVP-AKVA-1) ir "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos" (kodas BIVP-AKVA-9) pakartotinis skelbimas.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2018 m. birželio 5-7 d. vyko Valdybos posėdis - elektroninu būdu, kuriuo buvo prašoma pakartotinai patvirtinti/nepatvirtinti Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašus pagal priemones "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos" (kodas BIVP-AKVA-2) ir "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

DARBOTVARKĖ:

1. Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos" (kodas BIVP-AKVA-2).

2. Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimas.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2018 m. gegužės 4 d. vyko Valdybos posėdis - elektroniniu būdu, kuriuo buvo prašoma patvirtinti/nepatvirtinti Kvietimo Nr. 2 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašus pagal priemones "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos" (kodas BIVP-AKVA-2) ir "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

DARBOTVARKĖ:

1. Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos" (kodas BIVP-AKVA-2).

2. Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida" (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 2 skelbimas.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2. punktu bei Valdybos darbo reglamento 22.2. punktu, 2018 m. balandžio 25 d. vyko Valdybos posėdis - elektroniniu būdu, kuriuo buvo prašoma patvirtinti/nepatvirtinti Kvietimo Nr. 1 teikti vietos projektus finansavimo sąlygų aprašus pagal priemones "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" (kodas BIVP-AKVA-1) ir "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos" (kodas BIVP-AKVA-9).

DARBOTVARKĖ:

1. Finansavimo sąlygų aprašas "Produktyvios investicijos į akvakultūrą" (kodas BIVP-AKVA-1).

2. Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos" (kodas BIVP-AKVA-9).

3. Kvietimo teikti vietos projektus Nr. 1 skelbimas.

_________________________________________________________________________________________________________________

Asociacijos valdybos sprendimu (Valdybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 19 d. 11.00 val.), jeigu į susirinkimą nesusirinktų reikiamas narių skaičius ir nebūtų kvorumo, iškart tą pačią dieną (2018 m. balandžio 27 d., 12.00 val., Šilutės seniūnijos salėje, adresu Lietuvininkų g. 17, Šilutė) bus šaukiamas neeilinis visuotinis asociacijos narių susirinkimas, kuris turi teisę priimti sprendimus neįvykusio susirinkimo darbotvarkės klausimais, nesvarbu kiek susirinkime dalyvaus asociacijos narių (ŽRVVG įstatų 35 punktas).

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) „Žuvėjų kraštas“ įstatų 36 p. – Asociacijos valdybos sprendimu (Valdybos posėdis įvyko 2018 m. balandžio 19 d. 11.00 val.), šių metų balandžio 27 d. 10 val., Šilutės seniūnijos salėje (Lietuvininkų g. 17, Šilutė) vyko asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės (ŽRVVG) „Žuvėjų kraštas“ visuotinis asociacijos narių susirinkimas.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo.

4. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ įstatų 53 punktu, 2018 m. balandžio 19 d. 11.00 val., adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė, Šilutės r. savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (II a.), vyko valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės atskaitomybės ataskaitos patvirtinimo.

2. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. veiklos ataskaitos patvirtinimo.

3. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas“ 2017 m. finansinės veiklos patikrinimo (revizoriaus) ataskaitos patvirtinimo.

4. Dėl asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės „Žuvėjų kraštas" visuotinio asociacijos narių susirinkimo datos ir valandos parinkimo bei visuotinio asociacijos narių susirinkimo darbotvarkės patvirtinimo.

5. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" įstatų 51.2 punktu, bei Valdybos darbo reglamento 22 punktu, 2018 m. kovo 29 d. vyko Valdybos posėdis - elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl siūlomos Justinos Šarlauskaitės kandidatūros dirbti VPS administratoriumi.

_________________________________________________________________________________________________________________

Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas” įstatų 51.2; 53 punktais 2018 m. kovo 9 d., 10.00 val. Šilutės rajono savivaldybės mažojoje posėdžių salėje (adresu Dariaus ir Girėno g. 1, Šilutė (II a.) vyko Valdybos posėdis.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl VPS vietos projektų priemonių, pagal kurias bus skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas, atrinkimo.

2. Kiti klausimai.

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. vasario 21 d., 9.30 val., Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos 399 konferencijų salėje (adresu Gedimino pr. 19, Vilnius) vyko Jūrų reikalų ir žuvininkystės GD, FARNET susitikimas su žuvininkystės vietos veiklos grupėmis. Susitikime dalyvavo asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės "Žuvėjų kraštas" pirmininkas remigijus Budrikas, valdybos pirmininkas Virgilijus Pozingis ir VPS administravimo vadovė Asta Jagelavičienė.

DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

Š.m. vasario 8 d., 13.00 val., Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijoje (adresu J. Lelevelio g. 6 /  Gedimino pr. 19, Vilnius, 633 salėje) vyks Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdis. Į atrankos komiteto posėdį vyko Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas”  pirmininkas Remigijus Budrikas, VPS administravimo vadovė Asta Jagelavičienė, VPS administratorius Žilvinas Čėsna.

VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ATRANKOS KOMITETO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ:

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. sausio 26 - 30 d. Vadovaujantis asociacijos Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas” įstatų, įregistruotų 2016 m. lapkričio 22 d. (reg. kodas 304/03285), 43 punktu vyko Visuotinis asociacijos narių susirinkimas – elektroniniu būdu.

DARBOTVARKĖ:

1. Dėl pritarimo Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės vietos plėtros strategijos 2017 m. ataskaitai.

2. Dėl Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos keitimo.

_________________________________________________________________________________________________________________

2018 m. sausio 5 d., 11.00 val., Šventosios bibliotekoje adresu Šventosios g. 1, Šventoji, Palangos savivaldybė vyks susitikimas dėl verslinės žvejybos Baltijos jūros pakrantėje reguliavimo. Į susitikimą vyko Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės “Žuvėjų kraštas” pirmininkas Remigijus Budrikas ir valdybos pirmininkas Virgilijus Pozingis.

SUSITIKIMO PROGRAMA (KVIETIMAS)