Įgyvendinti vietos projektai

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.2.3-2.2

Vietos projekto pavadinimas: „Nemuno delta. Kelionė žemuma ratu“

Vietos projekto teikėjas: Salos etnokultūros ir informacijos centras

Vietos projekto partneriai: Šilutės rajono savivaldybės administracija, UAB „Uostadvaris“, UAB „Logusta“

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-3).

Bendra vietos projekto vertė – 31 578,95 Eur

Vietos projekto tikslas – išleisti monografiją „Nemuno delta. 500 metų akimirka“ ir pasitelkiant inovacines priemones vykdyti švietėjišką veiklą, skirtą žvejybos tradicijų ir kultūrinių vertybių pristatymui.

Šio projekto įgyvendinimo metu buvo investuota į naujų prekių įsigijimą – išmaniųjų gidų, audio leistuvų bei stacionaraus interaktyvaus ekrano bei darbų ir paslaugų įsigijimą: knygos leidimo paslauga, sukurtas ir pagamintas Nemuno deltos maketas, sukurtas interaktyvus Nemuno deltos gidas su maršrutu, įrengta ekspozicija po atviru dangumi, sukurtas interaktyvus žaidimas mažiesiems lankytojams, parengta kilnojamoji ekspozicija su paskaitų ciklu.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2019 m. balandžio 8 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. liepos 30 d.

    

    

___________________________________________________________________________________________

PROJEKTAS NR. ŽUVĖ-AKVA-6.3.2-3.1

Vietos projekto pavadinimas: „Žvejybos infrastruktūros įrengimas Rusnės prieplaukoje, Pakalnės upėje, II etapas“

Vietos projekto teikėjas: Šilutės rajono savivaldybės administracija

Vietos projektas įgyvendintas pagal VPS 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Žvejybos uostai, iškrovimo vietos“ (kodas BIVP-AKVA-9)

Bendra vietos projekto vertė – 105 000,00 Eur

Projekto tikslas – žvejams reikalingos infrastruktūros gerinimas ir naujų darbo vietų kūrimasis.

Šio projekto metu buvo pagerinta prieplaukos infrastruktūra: saugiam laivų stovėjimui įrengti fenderiai, aptverta teritorija bei sutvarkytas teritorijos apšvietimas, įrengtos vaizdo stebėjimo kameros. Taip pat pagerintos žvejų saugos, higienos ir sveikatos sąlygos: pastatytas žvejų poilsio namelis su tualetu, dušu bei poilsio zona.

Vietos projekto įgyvendinimo pradžia - 2019 m. kovo 29 d.

Vietos projekto įgyvendinimo pabaiga - 2020 m. gegužės 29 d.

    

    

___________________________________________________________________________________________