Teisės aktai

TEISĖS AKTAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREVENCIJOS KORUPCIJOS ĮSTATYMAS

_________________________________________________________________________________________________________________

DĖL ŽVEJYBOS IR AKVAKULTŪROS VIETOS PROJEKTŲ, ĮGYVENDINAMŲ PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĘ „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“, ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

_________________________________________________________________________________________________________________

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

_________________________________________________________________________________________________________________

DĖL SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

_________________________________________________________________________________________________________________

DĖL MOTORINIŲ TRANSPORTO PRIEMONIŲ IR JŲ PRIEKABŲ KATEGORIJŲ IR KLASIŲ PAGAL KONSTRUKCIJĄ REIKALAVIMŲ PATVIRTINIMO

_________________________________________________________________________________________________________________

DĖL SUTEIKTOS PARAMOS PAGAL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMĄ VIEŠINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________________________________________

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS „VIETOS PLĖTROS STRATEGIJŲ ĮGYVENDINIMAS“ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________________________________________Kategorijos

Šilutės regiono žuvininkystės vietos plėtros strategija 2014-2020