Veiklos dokumentai

Veiklos ataskaitos

ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS (ŽRVVG)

,,ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" VEIKLOS ATASKAITOS

2023 metų veiklos ataskaita

2022 metų veiklos ataskaita

2021 metų veiklos ataskaita

2020 metų veiklos ataskaita

2019 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita