Veiklos dokumentai

Veiklos ataskaitos

ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS (ŽRVVG)

,,ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" VEIKLOS ATASKAITOS

 

2019 metų veiklos ataskaita

2018 metų veiklos ataskaita

2017 metų veiklos ataskaita