Kvietimai

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklės

___________________________________________________________________________________________

DĖL LIETUVOS ŽUVININKYSTĖS SEKTORIAUS 2014–2020 METŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS ADMINISTRAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________________

DĖL SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

___________________________________________________________________________________________

Suteiktos paramos pagal  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

___________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 1

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 2

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO NR. 2, INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 2, VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 3

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO NR. 3, INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 3, VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 4

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 5

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 6

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę ,,Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 7

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę, "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTO PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 7 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 8

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros sektoriaus bendradarbiavimas vietos plėtrai", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės dididnimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTO PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 8 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 9

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 9 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 10

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 11

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas AKVA-SAVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas AKVA-SAVA-9

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 11 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 12

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 12 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 13

Finansavimo sąlygų aprašas "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

5 priedas "Galimybių studijos" forma, kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 13 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 14

Finansavimo sąlygų aprašas "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 14 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 15

Finansavimo sąlygų aprašas "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

5 priedas "Galimybių studijos" forma, kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 15 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 16

Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 16 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 17

Finansavimo sąlygų aprašas "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

5 priedas "Galimybių studijos" forma, kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 17 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 18

Finansavimo sąlygų aprašas "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas "Viešųjų paslaugų prieinamumo didinimas gerinant žvejybai ir turizmui skirtą infrastruktūrą", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 18 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 19

Finansavimo sąlygų aprašas "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 19 VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ