Kvietimai

Žvejybos ir akvakultūros vietos projektų, įgyvendinamų pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos priemonę "Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas", administravimo taisyklės

DĖL SMULKIOJO AR VIDUTINIO VERSLO SUBJEKTO VIDUTINIO METINIO DARBUOTOJŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Suteiktos paramos pagal  Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programą viešinimo taisyklės

 

KVIETIMAS NR. 1

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 2

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO NR. 2, INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 2, VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

KVIETIMO NR. 2 ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 3

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

INFORMACIJA APIE UŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

KVIETIMO NR. 3, INFORMACIJA APIE ŽRVVG VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ ADMINISTRACINĖS ATITIKTIES VERTINIMO REZULTATUS

KVIETIMO NR. 3, VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKŲ KOKYBĖS VERTINIMO REZULTATŲ SUVESTINĖ

KVIETIMO NR. 3 ĮGYVENDINAMAS PROJEKTAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 4

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 5

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

INFORMACIJA APIE NEUŽREGISTRUOTAS VIETOS PROJEKTŲ PARAIŠKAS

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 6

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Produktyvios investicijos į akvakultūrą", kodas BIVP-AKVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-1

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę ,,Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės didinimas“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 7

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę, "Žvejybos uostai, iškrovimo vietos", kodas BIVP-AKVA-9

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-9

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-9

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos tradicijų ir paveldo išsaugojimas, pritaikymas, sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

2 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-3

_________________________________________________________________________________________________________________

KVIETIMAS NR. 8

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Pajamų įvairinimas ir naujų rūšių pajamos", kodas BIVP-AKVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros sektoriaus bendradarbiavimas vietos plėtrai", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

5 priedas "Jungtinės veiklos sutarties forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-2

 

Finansavimo sąlygų aprašas pagal VPS priemonę "Žvejybos ir akvakultūros produktų pridėtinės vertės dididnimas", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

1 priedas "VP paraiškos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

      2 priedas "Verslo plano forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

3 priedas "Vienos įmonės" deklaracijos forma, kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

4 priedas "Smulkiojo ar vidutinio verslo subjekto statuso deklaracijos forma", kodas BIVP-AKVA-SAVA-1

_________________________________________________________________________________________________________________