Apie mus

ŽRVVG valdybos nariai

 ASOCIACIJOS ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO VIETOS VEIKLOS GRUPĖS "ŽUVĖJŲ KRAŠTAS"

VALDYBOS NARIAI

EIL. NR.

VARDAS IR PAVARDĖ

PAREIGOS

KONTAKTAI

PILIETINĖS VISUOMENĖS SEKTORIUS

1.

Daiva Plikšnienė

Narė

+370 686 30530

daiva@pakalnesvingis.lt

2. Stanislava Siga Jakubauskienė Narė

+370 687 57634

zvejai.lampetros@gmail.com

3. Deimantė Gotautienė Narė

+370 658 63264

deizvi@gmail.com

4. Antanina Adomaitytė Narė

+370 652 32163

antaninaadomaityte@gmail.com

5. Sigita Kasparavičienė Narė

+370 670 02644

kintuose@gmail.com

ŽVEJYBOS IR (ARBA) AKVAKULTŪROS VERSLO SEKTORIUS

6. Algimantas Dirsė Narys

+370 685 79637

rusmokykla@gmail.com

7. Justas Višinskas Narys

+370 614 06533

j.visinskas@kintai.lt

8. Andrėjus Repinas Narys

+370 685 48074

riepa1971@gmail.com

VIETOS VALDŽIOS SEKTORIUS

9. Algis Bekeris Narys

+370 687 27363

algis@itampa.eu

10. Vaidas Pavilonis Narys

+370 652 84515

vaidas.pavilonis@gmail.com

11. Virgilijus Pozingis Valdybos pirmininkas

+370 616 45148

virgilijus.pozingis@gmail.com