Strategija 2014 - 2020

ŠILUTĖS ŽRVVG 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (NAUJOJI REDAKCIJA) patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2022-08-05 Nr. 8D-369 (5.50E)

_________________________________________________________________________________________________________________

ŠILUTĖS ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategija (Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2021-10-29 Nr. 8D-423 (5.50 E)

___________________________________________________________________________________________________________________

Šilutės ŽRVVG 2014-2020 m. vietos plėtros strategija (Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2020-09-30 Nr. 8D-396 (5.50E)

___________________________________________________________________________________________________________________

ŠILUTĖS ŽRVVG 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2020-01-30 Nr. 8D-(5.50E)

___________________________________________________________________________________________________________________

ŠILUTĖS ŽRVVG 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA (Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 m. veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto posėdžio protokolu 2019-05-21 Nr. 8D-189

___________________________________________________________________________________________________________________

ŠILUTĖS ŽRVVG 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJA 

(Patvirtinta Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2014-2020 metų veiksmų programos Vietos plėtros strategijų atrankos komiteto, patvirtinto Žemės ūkio ministro 2017 m. vasario 14 d. įsakymu Nr. 3D-106, posėdžio protokolu 2018-04-03 Nr. 8D-163 (5.50))