„ŠILUTĖS ŽRVVG 2021-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“ 2023-06-08

„ŠILUTĖS ŽRVVG 2021-2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. kovo 29 d. pateikė Projekto įgyvendinimo planą Nr. S-11, pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 ‒ 2027 metų programos trečiojo prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonę „Vietos plėtros strategijų rengimas“. 2023 m. gegužės 23 d. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos priėmė sprendimą Nr. BR6-3183 skirti paramos lėšas projektui „ŠILUTĖS ŽRVVG 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS RENGIMAS“ įgyvendinti. 

Pagrindinė projekto įgyvendinama veikla, kuriai gauta parama - Vietos plėtros strategijos 2023 - 2027 m. parengimas.

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ 2023 m. birželio 5 d. pasirašė paslaugų viešojo pirkimo – pardavimo sutartį Nr. 20230605-1 su tiekėju UAB „Novokus“ dėl paslaugų, kurios apima ŽRVVG konsultacijų teikimas susijusių su VPS rengimu bei pasiruošimu ją administruoti, ŽRVVG teritorijos tyrimų statistinės informacijos rinkimas bei apibendrinimas, ŽRVVG teritorijos gyventojų įtraukimo į VPS rengimą ir organizuojant parengtos VPS viešinimą.

Projektą numatoma įgyvendinti iki 2023 m. rugsėjo 15 d.

‹ Atgal