KVIETIMO NR. 5 VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIAI2019-02-14

KVIETIMO NR. 5 VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIAI

    2019 m. vasario 26 - 27 dienomis vyks viešinimo ir aktyvinimo renginiai potencialiems vietos projektų paraiškų teikėjams pagal „Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės 2014-2020 m. vietos plėtros strategijos“ 2 prioriteto „Įsidarbinimo galimybių didinimas su žuvininkyste susijusiose veiklose, puoselėjant ir panaudojant regiono identitetą, prisidedant prie aplinkos išteklių tausojimo“ priemonę „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“ (kodas BIVP-AKVA-SAVA-4).

„ŠILUTĖS ŽUVININKYSTĖS REGIONO  VIETOS VEIKLOS GRUPĖS 2014-2020 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS“ VIEŠINIMO IR AKTYVINIMO RENGINIŲ ŠILUTĖS RAJONE GRAFIKAS

Eil. Nr.

Data

Laikas

Vieta, adresas

VPS priemonės pavadinimas

1.

2019-02-26

Nuo 10:00 val.

iki 11:00 val.

Salos etnokultūros ir informacijos centre: Neringos g. 7, Rusnė, Šilutė raj.

VPS priemonė „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

2.

2019-02-26

Nuo 15:00 val.

iki 16:00 val.

Kintų pagrindinės mokyklos daugiafunkciniame centre: Kuršių g. 23, Kintų mstl., Šilutės r.

VPS priemonė „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

3.

2019-02-27

Nuo 15:00 val.

iki 16:00 val.

Šilutės seniūnijos salėje: Lietuvininkų g. 17, Šilutė

VPS priemonė „Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida“, kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

‹ Atgal