KVIETIMAS NR. 142020-12-31

KVIETIMAS NR. 14

Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė ,,Žuvėjų kraštas" nuo 2020-12-31 iki 2021-02-05 kviečia pareiškėjus teikti vietos projektų paraiškas pagal Kvietimas Nr. 14 patvirtintą priemonę:

VPS priemonė ,,Mokymasis visą gyvenimą ir profesinis mokymas, moksliniai tyrimai, inovacinės praktikos sklaida", kodas BIVP-AKVA-SAVA-4

Priemonės tikslas - gerinti žvejų, žvejybos ir akvakultūros sektoriaus darbuotojų profesinę kvalifikaciją, skleisti mokslo bei technikos žinias ir inovacinės praktikos pavyzdžius, skatinti bendradarbiavimą su mokslu ir jo indėlį į žuvininkystės verslą. 

Pagal priemonę numatoma remti:

  • profesines kvalifikacijos tobulinimo veiklas;
  • mokslo bei technikos žinių ir inovacinės praktikos pavyzdžių sklaidą;
  • žuvininkystės verslo ir mokslo bendradarbiavimo veiklas, gindžiamas moksliniais tyrimais. 

Galimi pareiškėjai:

viešieji juridiniai asmenys - nevyriausybinė organizacija, bendruomeninė organizacija, viešoji įstaiga, savivaldybė, savivaldybės įstaiga registruoti Šilutės ŽRVVG teritorijoje. 

 

LANKSTINUKAS

VPS priemonės (BIVP-AKVA-SAVA-4) pristatymas 

 

 

 





‹ Atgal