Kviečiame susipažinti su Šilutės ŽRVVG 2023-08-02

Kviečiame susipažinti su Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas" 2021-2027 m. vietos plėtros strategijos projektu

Vadovaujantis Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 - 2027 metų programos III prioriteto „Sąlygų tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse sudarymas ir žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymosi skatinimas“ priemonių „Vietos plėtros strategijų rengimas“ ir „Vietos plėtros strategijų įgyvendinimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, patvirtintą LR Žemės ūkio ministro 2023 m. sausio 16 d. įsakymu Nr. 3D-19, siekiant konsultuotis su vietos gyventojais ir organizacijomis, pasiūlymams ir pastaboms skelbiame parengtą Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupės ,,Žuvėjų kraštas“ 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos projektą.

Jūsų pasiūlymų ir pastebėjimų laukiame iki 2023 m. rugpjūčio 30 d. (imtinai), el. paštu zuvejukrastas@gmail.com.

ŠILUTĖS ŽRVVG "ŽUVĖJŲ KRAŠTAS" 2021 - 2027 M. VIETOS PLĖTROS STRATEGIJOS PROJEKTAS

‹ Atgal