Kviečiame Šilutės rajono gyventojus dalyvauti atliekamoje apklausoje2023-06-09

Kviečiame Šilutės rajono gyventojus dalyvauti atliekamoje apklausoje

    Gerbiami Šilutės rajono gyventojai,

    Šilutės žuvininkystės regiono vietos veiklos grupė „Žuvėjų kraštas“ (toliau - Šilutės ŽRVVG "Žuvėjų kraštas") šiuo metu rengia Šilutės ŽRVVG 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos projektą ir kviečia Šilutės rajono NVO, VŠĮ, bendruomenes ir kitas įstaigas, įmones, organizacijas ir gyventojus sudalyvauti atliekamoje apklausoje užpildant anketą.

  Anketa sudaryta siekiant įvertinti Šilutės rajono gyventojų poreikius, lūkesčius ir parengti Šilutės ŽRVVG „Žuvėjų kraštas“ vietos plėtros strategiją. Strategija bus įgyvendinama Šilutės rajone pagal Lietuvos žuvininkystės sektoriaus 2021 - 2027 m. programos III prioritetą. Numatomos parengti ŽRVVG 2021 - 2027 m. vietos plėtros strategijos tikslas - sudaryti sąlygas tvariai mėlynajai ekonomikai pakrantės rajonuose ir salų bei krašto gilumos vietovėse ir skatinti žvejybos bei akvakultūros bendruomenių vystymąsi. 

     Kiekvieno Jūsų dalyvavimas apklausoje ir požiūris yra labai svarbus ir reikšmingas, nes jis padės numatyti labiausiai tinkamas Šilutės rajono plėtros kryptis ir priemones, kurios bus įgyvendinamos per vietos projektus. Jūsų atsakymų anonimiškumas garantuojamas.

GYVENTOJŲ APKLAUSOS ANKETA

 

Dėkojame, kad sutikote atsakyti į šios anketos klausimus.

‹ Atgal